Bienvenidos al portal online

Area Reservada

Tarifas

TEMPS TRAVESSIA/TIEMPO DE TRAVESIA: 10 MINUTS/MINUTOS

INFORMACIÓ D’ ABONAMENTS EN CAIXA CENTRAL/INFORMACIÓN DE ABONOS EN CAJA CENTRAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal els informem de que les dades que ens subministren seran utilitzats de forma totalment confidencial i podran ser inclosos en els fitxers de Concessionària Aparcamiento la Fe, S.A. Posem en el seu coneixement els drets que li assistixen al tractament de les seues dades, per a això podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte de les dades que consten en els nostres fitxers, per mitjà d'un escrit acompanyat del seu D.N.I, i dirigit a la direcció c/ Tres Forques, 149 accesori 46014 Valencia.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal les informamos de que los datos que nos suministren serán utilizados de forma totalmente confidencial y podrán ser incluidos en los ficheros de Concesionaria Aparcamiento la Fe, S.A. Ponemos en su conocimiento los derechos que le asisten al tratamiento de sus datos, para ello podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos que constan en nuestros ficheros, mediante escrito acompañado de su D.N.I, y dirigido a la dirección c/ Tres Forques, 149 accesorio 46014 Valencia.

 

Porque nos ponemos en tu lugar y pensamos en ti, ofrecemos una variada gama de tarifas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes